fbpx

Podaruj „Kluczyk do Szczęścia” – firma Jubilerska SAVICKI przelewa na nasze konto 100% ze sprzedaży każdego kluczyka!

Zachęcamy wszystkie osoby, którym bliskie są maluszki z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, by włączyły się w akcję obdarowywania szczęściem swoich bliskich. „TO DZIAŁA” – zapewnia Magdalena Różczka , która wspiera akcję i przekazuje pozdrowienia wszystkim, którzy kupią kluczyki.

Wejdź KONIECZNIE na stronę: http://savicki.pl/kluczyki

Magdalena Różczka Ambasadorką IOP

Od roku 2009 regularnie odwiedzam Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny prowadzony przez Fundację. Widziałam przebywające tam dzieci i jakość opieki, jaką są otoczone. Wspieram IOP całym sercem i zachęcam do pomocy wszystkich ludzi wrażliwych na krzywdę dziecka.”

Magdalena Różczka

Facebook
Instagram
Skip to content