fbpx

Dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej, doznały bolesnego odrzucenia czy wielokrotnie zmieniały środowisko opiekuńcze, często wymagają specjalistycznego wsparcia. Wczesna trauma może mieć druzgocący wpływ na rozwój przywiązania, przyczyniając się do powstania jego pozabezpieczanego, zdezorganizowanego stylu. Nie da się odwrócić trudnych zdarzeń, ale można sprawić, by pozostawione przez nie blizny były mniej bolesne i miały mniejszy wpływ na dorosłe życie.
W tym praktycznym poradniku autor wyjaśnia, jak sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą ze zdezorganizowanym stylem przywiązania, zmagającymi się w związku z tym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Przedstawiony model pracy łączy założenia teorii przywiązania, wiedzę o traumie i podejście mentalizowania z najnowszymi wynikami badań z dziedziny neuronauki. Koncentrując się na znaczeniu więzi interpersonalnych, książka wyposaża czytelnika w umiejętności pozwalające sprawować skuteczną, trwałą i – co najważniejsze – empatyczną opiekę nad najbardziej podatnymi na zranienie, skrzywdzonymi dziećmi. Rozwija praktyczne kompetencje niezbędne do stworzenia opiekuńczego, bezpiecznego środowiska wspierającego zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.
Książka stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, które doświadczyły traumy, przemocy czy zaniedbania – w tym dla opiekunów zastępczych, rodziców adopcyjnych, pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i terapeutów.

Przedstawiony w książce model zapewnia opiekunom dzieci i młodzieży, które we wczesnych relacjach przywiązaniowych wielokrotnie doświadczyły traumy, praktyczne wskazówki co do tego, jak:
• nauczyć je kontrolowania impulsów i samoregulacji,
• pomóc im rozwinąć empatię,
• nauczyć je rozumienia myśli i uczuć kryjących się za działaniami innych ludzi,
• wzmocnić ich poczucie własnego Ja (zdrową samoocenę, poczucie własnej skuteczności i tożsamości),
• budować ich zaufanie do ludzi i wiarę w nich, uczyć je polegania na innych i bycia dla nich podporą,
• nauczyć je ufać sobie i wierzyć w siebie, a także samodzielnego działania (autonomii),
• pomóc im budować zdrowe i głębokie więzi oraz doskonalić kompetencje społeczne.

Książka Chrisa Tylora stanowi odpowiedź na częste pytania wychowawców, rodziców SOS i rodziców zastępczych o to, jak skutecznie pracować z dzieckiem ze zdezorganizowanym stylem przywiązania, które doświadczyło wielu traumatycznych zdarzeń. Autor proponuje oparty na licznych badaniach naukowych i wieloletnim doświadczeniu praktyczny model pracy z takim dzieckiem, niewymagający od opiekuna psychoterapeutycznego przygotowania. To książka o sile oddziaływania kompetentnych opiekunów i nadziei.

Beata Kulig
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Zdrowienie dziecka ze zdezorganizowanym stylem przywiązania może nastąpić tylko w relacji z opiekunem. Model Chrisa Taylora porządkuje przekonania opiekuna dotyczące dziecka, uczy rozumieć komunikaty płynące z trudnych zachowań i kierunkuje codzienne wysiłki rodzica, by miały wymiar terapeutyczny. Autor przekłada trudne teorie i wyniki badań dotyczących traumy i przywiązania na praktyczne narzędzia dla rodziców. Uważna lektura tej książki pozwoli opiekunom znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, jakie sobie zadają, często we łzach bezradności i samotności.

Izabella Ratyńska, psycholog
Fundacja Rodzin Adopcyjnych
www.adopcja.org.pl

Dzieci ze zdezorganizowanym stylem przywiązania wymagają szczególnego podejścia. To proponowane w tej wartościowej książce oparte jest nie tylko na koncepcjach teoretycznych, ale przede wszystkim na dowodach naukowych i bogatym doświadczeniu autora. Chris Taylor to praktyk mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy, i ze specjalistami, którzy im pomagają.
Joanna Luberadzka-Gruca
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Chris Taylor – psycholog, specjalista w dziedzinie rozwoju dziecka, terapeuta i niezależny konsultant. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w terapeutycznej pracy z dziećmi i nastolatkami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń we wczesnym okresie rozwoju. Na Glyndŵr University prowadził zajęcia z zakresu praktycznych zastosowań teorii przywiązania w terapii dzieci. Opracował model opieki terapeutycznej oparty na elementach teorii przywiązania, podejścia psychodynamicznego, psychologii poznawczej i społecznej oraz teorii społecznego uczenia się. Prowadzi szkolenia dla opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych, pedagogów oraz przedstawicieli organizacji samorządowych, prywatnych i pożytku publicznego. Jest autorem książki Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży.

ISBN: 978-83-7489-803-4
Cena: 59,90 zł
Patronaty: Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

www.gwp.pl

Facebook
Instagram
Skip to content