O NAS

Fundację Rodzin Adopcyjnych powołaliśmy do życia w listopadzie 1997 roku. Jest ona samodzielnym podmiotem prawnym (Nr KRS: 0000151113, Regon 012809577). Od kwietnia 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundatorami była grupa rodziców adopcyjnych, którzy przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin. Doświadczyliśmy różnicy między adoptowaniem kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka. Zrozumieliśmy także, jak ważna jest dla tych dzieci szybka diagnoza i natychmiast podjęte leczenie oraz jak najszybsze umieszczenie w rodzinie biologicznej, adopcyjnej lub zastępczej. Swoją wiedzą i doświadczeniem chcieliśmy podzielić się z małżeństwami, które oczekiwały na adopcję oraz rodzicami już po przyjęciu dziecka do domu. Jednak zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka i jak najszybsze powierzenie rodzinie.

Od 2015 objęliśmy pomocą także rodziców adopcyjnych i zastępczych, którzy zgłaszali się do Fundacji z różnorodnymi wątpliwościami i problemami. Uruchomiliśmy projekt pomocy rodzinom w formie grup wsparcia, szkoleń i warsztatów.

W 2015 założyliśmy „Punkt diagnostyczno-konsultacyjny FASada”, którego zadaniem jest diagnostyka w kierunku FASD, wsparcie dla rodzin i szkolenia.