fbpx

O NAS

Chcemy, żeby każde osierocone dziecko znalazło swój dom rodzinny.

Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było i jest uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka i jak najszybsze powierzenie rodzinie.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku

Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału dla porzuconych niemowląt.

IOP uruchomione zostało w 2001 roku (wówczas pod nazwą Interwencyjna Placówka Opiekuńcza, w skrócie IPO) przy szpitalu w Otwocku. W 2012 roku IPO zmieniło nazwę na Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP).

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem, przyjmującym noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, w nagłych sytuacjach kryzysowych. Działalność IOP służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

W IOP przebywają noworodki i niemowlęta – zostawione w szpitalach i „oknach życia”, znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS/FASD) lub z powodu innych nałogów matek, obciążone wadami genetycznymi, wcześniaki.

IOP to mieszkanie dla dzieci urządzone w standardzie oddziału niemowlęcego. Dla bezpieczeństwa dzieci usytuowany jest w szpitalu, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału pediatrycznego. Dysponujemy 20 miejscami.

Nadrzędnym celem IOP jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez:
– umożliwienie ich powrotu do rodziców biologicznych,
– powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i natychmiast podjęte leczenie. Zespół osób działających na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak i psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce i wolontariusze.

Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację (często bardzo skomplikowanej) sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną nie trwał dłużej niż 3 miesiące.

W Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywa zazwyczaj około 20 dzieci. Czekają na uregulowanie swojej sytuacji prawnej i zdrowotnej. Jeśli rodzice biologiczni podejmą starania i udowodnią, że potrafią wychowywać swoje dzieci – wrócą one do domu (do rodziny biologicznej). W przeciwnym wypadku, zostaną powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

Do stycznia 2021 IOP zapewniło opiekę blisko 1500 dzieci. Większość z nich wychowuje się już w kochających rodzinach, dzięki którym ma szansę przeżyć szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo.

Wnętrza ośrodka zostały pięknie wyremontowane w 2018 roku przez Fundację Medicover, jej wolontariuszy i firmy współpracujące z Medicover (https://www.medicover.pl/uslugi-medicover/wielki-remont-iop-zakonczony,6147,n,256).

Więcej informacji o IOP: https://adopcja.org.pl/iop/

 

Fundacja

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona w 1997 roku przez rodziców, którzy sami adoptowali dzieci. To ich osobiste doświadczenia sprawiły, że połączyli siły, aby nieść pomoc dzieciom niechcianym i porzuconym, aby walczyć o zapewnienie im przyszłości lepszej niż dom dziecka. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się także z innymi rodzinami adopcyjnymi.

Twórcy Fundacji przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin, a potem postanowili pomagać następnym dzieciom. Różnica między adoptowaniem kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka jest olbrzymia – na podstawie własnych doświadczeń zrozumieliśmy jak ważna jest dla dzieci szybka diagnoza i natychmiast podjęte leczenie, a także dobra opieka i zapobieganie chorobie sierocej w czasie, kiedy sytuacja prawna dziecka jest w trakcie wyjaśniania – i jak najszybsze trafienie do kochającej rodziny.

Fundacja zaczęła od wspierania dzieci w szpitalu w Dziekanowie Leśnym, następnie uruchomiła tam oddział preadopcyjny. W 2001 roku uruchomiła swój największy projekt – Interwencyjną Placówkę Opiekuńczą (IPO) przy szpitalu w Otwocku; od kwietnia 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbierając 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT.

Zarząd i Rada Fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie. Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, utrzymuje się z dotacji oraz z darowizn.

  • Zarząd Fundacji: Wojciech Pytel, Paweł Bień
  • Rada Fundacji: Jerzy Potocki (Przewodniczący), Wojciech Sperkowski, Agnieszka Janowska, Zofia Dłutek, Marek Kisilowski, Andrzej Janowski, Joanna Grabowska.

 

FASada

W 2015 roku (w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol) założyliśmy „Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada”, którego zadaniem jest diagnostyka w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – Fetal Alcohol Spectrum Disorder), wsparcie dla rodzin i szkolenia.

Zespół FASady przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną, m.in. pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik oraz uczestnicząc w licznych konferencjach dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Diagnozujemy przy użyciu 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD w następujących kategoriach diagnostycznych: Niedobór wzrostu (masy i długości ciała), Cechy dysmorfii twarzy charakterystyczne dla FAS, Stopień uszkodzenia/dysfunkcji OUN, Prenatalna ekspozycja na alkohol. Proces diagnostyczny obejmuje: 1. Wywiad, ocenę cech dysmorficznych, 2. Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez pacjenta, 3. Konsultacje specjalistów (lekarz pediatra, neurolog, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, fizjoterapeuta – dzieci do 2 roku życia, psychiatra), 4. Omówienie wyników poszczególnych konsultacji w Zespole, wg profilu neurorozwojowego, 5. Pisemne podsumowanie procesu diagnostycznego, wraz z zaleceniami, dotyczącymi opieki i terapii wg. indywidualnie określanego planu dla każdego pacjenta. Podsumowanie to jest zawsze szczegółowo omawiane z rodzicami/opiekunami pacjentów.

Proponujemy rodzinom opiekę długofalową, wskazując termin konsultacji kontrolnych, aby indywidualny plan terapeutyczny modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami pacjentów. Przyjmujemy rodziny adopcyjne, zastępcze i biologiczne.

Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD, będących członkami naszego Zespołu.

Więcej informacji o FASadzie: https://fasada.org.pl i https://www.facebook.com/fasadaorgpl.

 

Inne działania

Od 2015 roku objęliśmy także pomocą rodziców adopcyjnych i zastępczych, którzy zgłaszali się do Fundacji z różnorodnymi wątpliwościami i problemami. Uruchomiliśmy projekt pomocy rodzinom w formie grup wsparcia, warsztatów umiejętności wychowawczych, szkoleń, spotkań integracyjnych. Wspieramy także działania związane z finansowaniem leczenia, rehabilitacji, zajęć wyrównawczych, wypoczynku potrzebujących tego dzieci.

Celem Fundacji jest również wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrażającej odebraniu dzieci z rodziny. Organizujemy dla nich pomoc rzeczową, finansową i psychologiczną.

Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Zastępczego Rodzicielstwa i bierze czynny udział w tworzeniu prawodawstwa oraz promowaniu wychowania dzieci z zastępczych formach rodzinnych.

 

Fundacja Rodzin Adopcyjnych jest samodzielnym podmiotem prawnym (KRS: 0000151113, Regon: 012809577, NIP: 1131966287).

 

Od kwietnia 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbierając 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT.

Facebook
Instagram
Skip to content