fbpx

W Fundacji prowadzonych jest obecnie siedem grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. Łącznie uczestniczy w nich ponad 60 osób, wychowujących ok 90 dzieci. Spotkania dla każdej grupy odbywają się w siedzibie Fundacji, średnio jeden raz w miesiącu. Dwie grupy spotykają się w godzinach porannych, pięć grup – w godzinach wieczornych. Członkowie grup dobierani są wg wieku wychowywanych dzieci, np. grupa dla rodziców nastolatków, grupa dla rodziców dzieci młodszych (adoptowanych w niemowlęctwie) itd.

Są to spotkania z jednej strony typowo nastawione na wsparcie – czyli omawianie konkretnych sytuacji związanych z dziećmi oraz postępowania i odczuć rodziców. Z drugiej strony są to spotkania zawierające elementy psychoedukacji, aby rodzicom przybliżyć specyfikę dzieci porzuconych i dać możliwość warsztatowo przepracować różne metody działania. Podejmowane są tematy poszerzające wiedzę o wychowywaniu nastolatków, wychowywaniu dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol (FASD), dzieci z przewlekłą traumą rozwojową oraz dzieci z zaburzeniami w obrębie relacji przywiązaniowej, rozwoju seksualnego dzieci oraz procesu jawności adopcji. Czasem organizowane są również spotkania z osobami z zewnątrz – np. z prawnikiem na temat prawnej odpowiedzialności rodziców adopcyjnych za zobowiązania podjęte przez pełnoletnie dzieci; – lekarzem psychiatrą na temat wychowania dzieci z FASD, – z terapeutą dzieci i młodzieży, – z dorosłą osoba adoptowaną, – z psychologiem dziecięcym, pracującym nad budowaniem relacji przywiązaniowej, – z terapeutą uzależnień.

Wszystkie nowe osoby, przed włączeniem do grupy wsparcia, odbywają indywidualne konsultacje. Spotkania prowadzone są przez psychologa (kierunek – Psychologia Kliniczna Dziecka) i rodzica adopcyjnego trojga dzieci. Mają one charakter zamknięty lub otwarty (są przyjmowane nowe osoby).

Grupy wparcia powstały z potrzeby i inicjatywy rodzin adopcyjnych, które zrozumiały jak wielkie wyzwanie życiowe stoi przed nimi i czuły potrzebę dzielenia się swoimi obawami, doświadczeniami i problemami z innymi rodzicami adopcyjnymi.

Przykłady zagadnień ogólnych:

 • Kiedy rodzina adopcyjna wymaga wsparcia?
 • Akceptacja przyjętego dziecka przez małżonków – podobieństwa i różnice.
 • Relacje małżeńskie po adopcji.
 • Przywiązanie w adopcji.
 • Skutki prenatalnej ekspozycji dziecka na alkohol.
 • Nasz stosunek do rodziny pochodzenia przyjętego dziecka – czyli jak przejść od pogardy i złości do akceptacji i przebaczenia.
 • Dobre rady dla rodziców adopcyjnych – wychowanie dzieci wg wskazówek dziadków i przyjaciół.
 • Akceptacja społeczna adopcji w Polsce.
 • Jawność adopcji – czy naprawdę rozumiem o co chodzi?
 • Czym się różni adopcja noworodka i dziecka starszego?
 • Wychowanie dziecka z przewlekłą traumą rozwojową.
 • Rekonstrukcja pozabezpiecznego stylu przywiązania.

Programy szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych często omawiają problematykę np. jawności adopcji w sposób częściowy, skupiający się głównie na potrzebie poinformowania dziecka o jego pochodzeniu. Natomiast w rzeczywistości problem jest dużo bardziej złożony, ale rodzice adopcyjni zaczynają zdawać sobie z tego sprawę dopiero w momencie, kiedy ich dziecko nie poprzestaje na jednym pytaniu o swoje pochodzenie, ale ciągle wraca do tematu i zdecydowanie nie daje mu on spokoju.

Przykładowe tematy poruszane na spotkaniach grupy wsparcia w związku z jawnością adopcji:

 • Pierwsze imię dziecka;
 • Kiedy wprowadzić „osoby trzecie”;
 • Kiedy „pani”, a kiedy już „mama”;
 • Szacunek dla mamy biologicznej, ale nie idealizowanie;
 • Pytania dziecka o ojca biologicznego;
 • Prawdziwa historia adopcji, a historia porzucenia stworzona/wymyślona przez dziecko – obwinianie siebie;

Kwestia rodzeństwa:

 • Biologicznego (czy i kiedy o nim mówić),
 • Dziecko biologiczne jako rodzeństwo dla dziecka adoptowanego,
 • Rodzeństwo adopcyjne niebiologiczne,
 • Gdy dziecko chce szukać.

Osoby chętne, by uczestniczyć w grupach wsparcia, prosimy o kontakt z Izą Ratyńską, dostępną pod nr telefonu: 603 771 400.

Facebook
Instagram
Skip to content