Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych

W Fundacji prowadzonych jest obecnie siedem grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. Łącznie uczestniczy w nich ponad 60 osób, wychowujących ok 90 dzieci. Spotkania dla każdej grupy odbywają się w siedzibie Fundacji, średnio jeden raz w miesiącu. Dwie grupy spotykają się w godzinach porannych, pięć grup – w godzinach wieczornych. Członkowie grup dobierani są wg wieku wychowywanych dzieci, np. grupa dla rodziców nastolatków, grupa dla rodziców dzieci młodszych (adoptowanych w niemowlęctwie) itd.

Są to spotkania z jednej strony typowo nastawione na wsparcie – czyli omawianie konkretnych sytuacji związanych z dziećmi oraz postępowania i odczuć rodziców. Z drugiej strony są to spotkania zawierające elementy psychoedukacji, aby rodzicom przybliżyć specyfikę dzieci porzuconych i dać możliwość warsztatowo przepracować różne metody działania. Podejmowane są tematy poszerzające wiedzę o wychowywaniu nastolatków, wychowywaniu dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol (FASD), dzieci z przewlekłą traumą rozwojową oraz dzieci z zaburzeniami w obrębie relacji przywiązaniowej, rozwoju seksualnego dzieci oraz procesu jawności adopcji. Czasem organizowane są również spotkania z osobami z zewnątrz – np. z prawnikiem na temat prawnej odpowiedzialności rodziców adopcyjnych za zobowiązania podjęte przez pełnoletnie dzieci; – lekarzem psychiatrą na temat wychowania dzieci z FASD, – z terapeutą dzieci i młodzieży, – z dorosłą osoba adoptowaną, – z psychologiem dziecięcym, pracującym nad budowaniem relacji przywiązaniowej, – z terapeutą uzależnień.

Wszystkie nowe osoby, przed włączeniem do grupy wsparcia, odbywają indywidualne konsultacje. Spotkania prowadzone są przez psychologa (kierunek – Psychologia Kliniczna Dziecka) i rodzica adopcyjnego trojga dzieci. Mają one charakter zamknięty lub otwarty (są przyjmowane nowe osoby).

Grupy wparcia powstały z potrzeby i inicjatywy rodzin adopcyjnych, które zrozumiały jak wielkie wyzwanie życiowe stoi przed nimi i czuły potrzebę dzielenia się swoimi obawami, doświadczeniami i problemami z innymi rodzicami adopcyjnymi.

 

Przykłady zagadnień ogólnych:

 • Kiedy rodzina adopcyjna wymaga wsparcia?
 • Akceptacja przyjętego dziecka przez małżonków – podobieństwa i różnice.
 • Relacje małżeńskie po adopcji.
 • Przywiązanie w adopcji.
 • Skutki prenatalnej ekspozycji dziecka na alkohol.
 • Nasz stosunek do rodziny pochodzenia przyjętego dziecka – czyli jak przejść od pogardy i złości do akceptacji i przebaczenia.
 • Dobre rady dla rodziców adopcyjnych – wychowanie dzieci wg wskazówek dziadków i przyjaciół.
 • Akceptacja społeczna adopcji w Polsce.
 • Jawność adopcji – czy naprawdę rozumiem o co chodzi?
 • Czym się różni adopcja noworodka i dziecka starszego?
 • Wychowanie dziecka z przewlekłą traumą rozwojową.
 • Rekonstrukcja pozabezpiecznego stylu przywiązania.

Programy szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych często omawiają problematykę np. jawności adopcji w sposób częściowy, skupiający się głównie na potrzebie poinformowania dziecka o jego pochodzeniu. Natomiast w rzeczywistości problem jest dużo bardziej złożony, ale rodzice adopcyjni zaczynają zdawać sobie z tego sprawę dopiero w momencie, kiedy ich dziecko nie poprzestaje na jednym pytaniu o swoje pochodzenie, ale ciągle wraca do tematu i zdecydowanie nie daje mu on spokoju.

Przykładowe tematy poruszane na spotkaniach grupy wsparcia w związku z jawnością adopcji:

 • Pierwsze imię dziecka;
 • Kiedy wprowadzić „osoby trzecie”;
 • Kiedy „pani”, a kiedy już „mama”;
 • Szacunek dla mamy biologicznej, ale nie idealizowanie;
 • Pytania dziecka o ojca biologicznego;
 • Prawdziwa historia adopcji, a historia porzucenia stworzona/wymyślona przez dziecko – obwinianie siebie;

Kwestia rodzeństwa:

 • Biologicznego (czy i kiedy o nim mówić),
 • Dziecko biologiczne jako rodzeństwo dla dziecka adoptowanego,
 • Rodzeństwo adopcyjne niebiologiczne,
 • Gdy dziecko chce szukać.

Osoby chętne, by uczestniczyć w grupach wsparcia, prosimy o kontakt z Izą Ratyńską, dostępną pod nr telefonu: 603 771 400.


Nasi Sponsorzy
medicover studio powiat otwocki kulczyk advertis kluczyk vertes obag tarkett magdalena everspace medicover rena medicover senior paszkiewicz action unocom noti logo synevo newmor lighteffect colliers domotwock wapol

Kontakt

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Adres
ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
Email
E-mail: fundacja@adopcja.org.pl
Telefon
Tel: 603 771 400

O nas

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design