fbpx

FASADA

Punkt diagnostyczno-konsultacyjny FASada został powołany przez Fundację Rodzin Adopcyjnych w Warszawie, w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Pracujemy w zespole: lekarz pediatra-neurolog dziecięcy, psychologowie, pedagodzy, terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta, neurologopeda, konsultanci diagnostyczni FASD. Współpracujemy z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży.

Diagnozujemy, organizujemy i prowadzimy szkolenia na temat FASD i problemów współwystępujących, udzielamy konsultacji w w/w zakresie.

Nasz zespół przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz uczestnicząc w licznych konferencjach, dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Diagnozujemy przy użyciu 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD.

Nasze atuty to: praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD będących członkami naszego Zespołu.

Proponujemy rodzinom opiekę długofalową, wskazując termin konsultacji kontrolnych, aby indywidualny plan terapeutyczny modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami pacjentów.

Przyjmujemy rodziny adopcyjne, zastępcze i biologiczne.

Kontakt:
Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny „FASada”
ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa

więcej informacji: www.fasada.org.pl

Facebook
Instagram
Skip to content