O fundacji
 
W艂adze fundacji
Historia fundacji
Statut
Sprawozdania
Partnerzy Fundacji
 
Statut fundacji

II.聽聽聽 Cele i zadania

搂 7.
Celem Fundacji jest zapobieganie sieroctwu spo艂ecznemu poprzez stwarzanie dziecku mo偶liwo艣ci rozwoju w najbardziej korzystnym 艣rodowisku rodzinnym, naturalnym lub zast臋pczym.

搂 8.
l. Fundacja realizuje cel poprzez 艣wiadczenie us艂ug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo艂ecznej oraz w zakresie wykonywania zada艅 zleconych pomocy spo艂ecznej na podstawie um贸w z jednostk膮 samorz膮du terytorialnego realizuj膮c nast臋puj膮ce zadania:
A/聽 Niesienie pomocy osobom znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji:

  • kobietom w ci膮偶y,
  • samotnym matkom lub ojcom,
  • rodzinom wychowuj膮cym dzieci;
B/聽 Pomoc dzieciom osieroconym i opuszczonym - inicjuj膮c i wspieraj膮c zast臋pcze formy wychowywania rodzinnego, maj膮c na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Przez zast臋pcze formy wychowania rodzinnego nale偶y rozumie膰 takie formy organizacyjne 艣rodowiska rodzinnego jak:
  • rodziny adopcyjne,
  • rodziny zast臋pcze,
  • inne;
C/ Organizowanie, prowadzenie i wspieranie takich form pomocy dzieciom i rodzinie jak:
  • domy samotnej matki,
  • oddzia艂y preadopcyjne, interwencyjne plac贸wki opieku艅cze,
  • inne;
D/聽 Wsp贸艂prac臋 z o艣rodkami adopcyjno - opieku艅czymi, a w szczeg贸lno艣ci wspomaganie dzia艂alno艣ci Katolickiego O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Warszawie;

E/聽 Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom z zast臋pczego 艣rodowiska w przypadku wyst膮pienia trudno艣ci i potrzeb;

F/聽 Propagowanie w spo艂ecze艅stwie postaw prorodzinnych;

G/聽 Szerzenie i utrwalanie pozytywnego stosunku do spraw zwi膮zanych z zast臋pczym rodzicielstwem, a w szczeg贸lno艣ci z adopcj膮;

H/聽 Organizacja i promowanie wolontariatu.

2. Fundacja na potrzeby realizacji cel贸w wskazanych w 搂 7 mo偶e prowadzi膰 nieodp艂atn膮 dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego o nast臋puj膮cym przedmiocie:
A/ pozosta艂a pomoc spo艂eczna z zakwaterowaniem - 87.90 Z (PKD 2007),
B/ pomoc spo艂eczna bez zakwaterowania - 88.9 (PKD 2007).

搂聽 9.
Dla osi膮gni臋cia swojego celu Fundacja mo偶e wspiera膰 inne organizacje, prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 zbie偶n膮 z jej celem.

Pobierz statut (tekst jednolity) 4,44 MB

 
W jaki spos贸b mo偶esz nam pom贸c?
 
  Najprostsz膮 form膮 pomocy jest wsparcie finansowe. Bardzo prosimy nawet o niewielkie datki na rzecz dzieci. Wi臋cej
 
  Ogromnie liczymy, 偶e przeka偶膮 Pa艅stwo 1 procent swojego podatku. Przekazuj膮c tak niewiele, mo偶na uratowa膰 偶ycie dziecka. Wi臋cej o akcji 1 procent
 
  Kim s膮 wolontariusze? Czym si臋 zajmuj膮? Dlaczego to robi膮? To pytania, kt贸re cz臋sto nasuwaj膮 nam si臋 na my艣l. Jak zosta膰 wolonatiuszem fundacji
 
Nazwa banku i numer konta bankowego: Bank Millennium S.A. PL 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
Nr SWIFT: BIGBPLPW

Kontakt bezpo艣redni: Wojciech Pytel (Prezes Zarz膮du) - 601 200 324 (sprawy prawne), Izabella Raty艅ska (Dyrektor Biura Fundacji, psycholog) 鈥 603 771 400 (kontakt dla rodzin, grupy wsparcia, kontakt dla medi贸w), Wojciech Sperkowski (Rada Fundacji) - 601 243 753 (firmy), Agata Paczuska (Pracownik Interwencyjnego O艣rodka Preadopcyjnego) 鈥 (22) 779 48 38 (wolontariat 鈥 czwartki 10-17), Kinga B艂aszczyk (Administracja) 鈥 506 380 574 (dary rzeczowe, darczy艅cy).

Zobacz nasz profil na Facebook'u
  Fundacja Rodzin Adopcyjnych
ul. Nowogrodzka 49, IIIp.
00-695 Warszawa,
tel./fax: (022) 522 84 16, 603聽771聽400,
fundacja@adopcja.org.pl