Aktualności

2012-06-01 – W imieniu dzieci DZIĘKUJEMY !

2012-06-01 – W imieniu dzieci DZIĘKUJEMY !

Składamy serdeczne podziękowanie darczyńcom wspierającym remont oraz codzienną działalność Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego:

– Pani Małgorzacie Felickiej i Firmie Atut Rental za pomoc w sfinansowaniu remontu oddziału;
– Fundacji Medicover – za wykonanie i pokrycie kosztów remontu tarasu przed IOP;
– Firmie Synevo – za sponsorowanie badań ambulatoryjnych dzieci.

Dziękujemy za zrozumienie, zaufanie i hojność. Dzięki Państwa pomocy dzieci będą czekały na rodziców w pięknym i dobrze wyposażonym ośrodku. Zarząd Fundacji oraz Dyrekcja i pracownicy IOP.

2012-02-29 – Dorota Polańska, Dyrektor IPO, odbiera nagrodę „Gwiazdy Dobroczynności” przyznaną Magdzie Różczce.

2012-02-29 – Dorota Polańska, Dyrektor IPO, odbiera nagrodę „Gwiazdy Dobroczynności” przyznaną Magdzie Różczce.

Bardzo się cieszymy, z przyznania „Gwiazdy Dobroczynności” naszej przyjaciółce Magdalenie Różczce. Jest to też okazja do podziękowania Jej za serce i ogromną pomoc dla IPO. Znamy się z Magdą od trzech lat. To Ona pierwsza wyszła z inicjatywą niesienia wszechstronnej pomocy malutkim, osieroconym dzieciom – początkowo poprzez akcje charytatywne zbierania darów rzeczowych – których była organizatorką, reprezentowania IPO podczas aukcji dzieł sztuki, z których dochód był przeznaczany na prowadzenie placówki, poszukiwanie sponsorów itp.

Od początku naszej znajomości urzekała mnie skromność Magdy. Jej niezwykłe oddanie sprawie oraz wytrwałość w dążeniu do celu.

To Magda najczęściej sama pyta w czym może pomóc lub wręcz jest inicjatorką wielu działań. To Ona zaraziła wielu swoich przyjaciół i znajomych otwarciem na drugiego człowieka, szczególnie tego najmniejszego. Mimo, że Magda nie lubi jak jej się dziękuje, pragniemy otwarcie wyrazić naszą ogromną wdzięczność za wszystko, co robi na rzecz dzieci w IPO.

2012-01-18 – Adopcja na Mazowszu

2012-01-18 – Adopcja na Mazowszu

Informacja dla rodzin oczekujących na przysposobienie dziecka, których ośrodek adopcyjny zakończył działalność z dniem 31 grudnia 2011 r. na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szanowni Państwo!
Rozumiejąc niepokój Państwa spowodowany ustawowymi zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych – uprzejmie informujemy, że Państwa problemy i sytuacje nie są nam obojętne.
Pragniemy stworzyć na Mazowszu optymalne warunki dla dalszej realizacji procedur adopcyjnych na najwyższym poziomie. Niestety nie wszystkie dotychczasowe Ośrodki mogą kontynuować swą działalność. Ta przejściowa sytuacją jest trudna dla wszystkich nas, szczególnie dla Państwa i tych Ośrodków.  Dlatego też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz nie poddawanie się złym emocjom.

Informujemy, iż:
1.  Dokumentacja Państwa z ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na Mazowszu, które nie mogą obecnie prowadzić adopcji, zostaje przekazana do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75. Obowiązek przekazania spoczywa na podmiocie dotychczas prowadzącym procedurę – ustawowy termin przekazania dokumentacji – do 15 stycznia 2012 r.
2. Zostaną Państwo również  indywidualnie poinformowani o kontynuacji procedury adopcyjnej i w uzgodnieniu z Państwem sprawę prowadzić będzie ten Ośrodek – bez Państwa wiedzy i zgody dokumenty nie będą podlegały dalszemu przekazaniu.

Prosimy już teraz zasięgać  informacji bezpośrednio w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, Dyr. Pani Bożena Sawicka (tel. 22, 622 03 70 do 72) a także u pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zapewniamy, że  dołożymy wszelkich starań by procedury adopcyjne na Mazowszu przebiegały sprawnie i realizowane były w sposób  profesjonalny.

W imieniu Dyrekcji
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Lidia Ułanowska Z-ca Dyrektora

2011-11-25 – Nagroda Róża Gali 2011 dla Pani Anny Dereszowskiej

2011-11-25 – Nagroda Róża Gali 2011 dla Pani Anny Dereszowskiej

Pani Anna Dereszowska została nagrodzona statuetką Róża Gali 2011 w kategorii specjalnej oraz otrzymała czek wartości 10 tysięcy złotych od Zespołu Marki Palette Firmy Henkel Polska, z przeznaczeniem na dowolny cel charytatywny. Pani Ania zdecydowała się przekazać te pieniądze naszej Fundacji. Będą one wykorzystane na remont oddziału preadopcyjnego. Pani Aniu serdecznie dziękujemy za pamięć i wsparcie. Dzięki swojej popularności otwiera Pani drzwi, które dla wielu są nie do otwarcia.

Obejrzyj przebieg ceremonii wręczenia nagrody

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

Fundacja Rodzin Adopcyjnych po raz kolejny organizuje Charytatywną Aukcję Dzieł Sztuki i Przedmiotów Unikatowych w czasie najbliższej Gali Business Centre Club. Odbędzie się ona w Zamku Królewskim, w Warszawie, w dniu 15 czerwca. Ogromnym zaszczytem jest dla Fundacji podarunek Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, która przekazała na aukcję srebrną broszkę z bursztynem. Pani Prezydentowa razem z Panią Henryką Krzywonos objęły honorowym patronatem akcję społeczną Adopcja po polsku. Pozyskane podczas aukcji środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i leczenie dzieci w naszej Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku. Aukcję rozpocznie wspierająca Fundację – Magdalena Różczka.

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

W dniu 15 czerwca, w czasie Letniej Gali Business Center Club odbyła się nasza trzecia Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki i Przedmiotów Unikatowych. Tym razem uświetnił ją podarunek Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, która przekazała na aukcję srebrną broszkę z bursztynem. Wśród artystów, którzy przekazali na aukcję swoje prace, znaleźli się m.in. Artur Chaciej, Franciszek Maśluszczak, Maria Surawska. Aukcję rozpoczęła wspierająca Fundację, Magdalena Różczka.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom, które przeznaczyły przedmioty na Aukcję oraz tym, którzy je kupili. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i leczenie dzieci w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku.

Fotografia nr 1  |  Fotografia nr 2  |  Fotografia nr 3  |  Fotografia nr 4

2011-02-01 – Kampania 1%

2011-02-01 – Kampania 1%

Od początku lutego rusza kampania 1% – której efekt finansowy będzie przeznaczony dla Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej. Jest to mieszkanie dla noworodków i niemowląt porzuconych przez rodziców bądź odbieranych im z powodu rażących zaniedbań, które często stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. IPO zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie, rehabilitację, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej.

Kampania porusza temat dzieci, które mają najmniejszą szansę na adopcję. Najmniejszą, bo mało kto ma odwagę i tyle wiary we własne siły, by zaadoptować dziecko z FAS – czyli tzw. zespołem alkoholowym płodu, dziecko, które w swoim króciutkim życiu zdążyło już przejść choroby weneryczne, trafić do szpitala z pękniętą czaszką spowodowaną pobiciem, dziecko z HIV. Choroby, pobyty w szpitalach tworzą życiorysy tych dzieci. I właśnie CV pokazujemy w kampanii. CV, które dla potencjalnych rodziców adopcyjnych jest często przeszkodą nie do przejścia. 1% podatku, do którego oddania zachęcamy w kampanii ma służyć diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji podopiecznych Fundacji, by choć trochę „wyprostować” ich życiorysy, tym samym zwiększając szansę na adopcję.

By pokazać ludziom, że mają narzędzie do napisania lepszej, może nawet szczęśliwej przyszłości tych dzieci. Autorem kampanii jest Agrncja TBWA – Malina Wieczorek, Michał Sadowski i Natalia Gościniak. Obejmuje ona spot telewizyjny, kinowy, radiowy, prasę, outdoor (AMS) i działania w internecie. Kampanię wspiera Magdalena Różczka. Media pozyskuje TBWA| oraz dom mediowy Innovations. Kampania przewidziana jest do końca kwietnia.

Zobacz spot TV

2011-01-22 – Aukcja dzieł sztuki

2011-01-22 – Aukcja dzieł sztuki

22 stycznia podczas Gali Business Centre Club odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych.
Dziękujemy darczyńcom i sponsorom.

Zdjęcia: Kacper Nurzyński  |  Filmowka.tv