Aktualności

2012-01-18 – Adopcja na Mazowszu

2012-01-18 – Adopcja na Mazowszu

Informacja dla rodzin oczekujących na przysposobienie dziecka, których ośrodek adopcyjny zakończył działalność z dniem 31 grudnia 2011 r. na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szanowni Państwo!
Rozumiejąc niepokój Państwa spowodowany ustawowymi zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych – uprzejmie informujemy, że Państwa problemy i sytuacje nie są nam obojętne.
Pragniemy stworzyć na Mazowszu optymalne warunki dla dalszej realizacji procedur adopcyjnych na najwyższym poziomie. Niestety nie wszystkie dotychczasowe Ośrodki mogą kontynuować swą działalność. Ta przejściowa sytuacją jest trudna dla wszystkich nas, szczególnie dla Państwa i tych Ośrodków.  Dlatego też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz nie poddawanie się złym emocjom.

Informujemy, iż:
1.  Dokumentacja Państwa z ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na Mazowszu, które nie mogą obecnie prowadzić adopcji, zostaje przekazana do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75. Obowiązek przekazania spoczywa na podmiocie dotychczas prowadzącym procedurę – ustawowy termin przekazania dokumentacji – do 15 stycznia 2012 r.
2. Zostaną Państwo również  indywidualnie poinformowani o kontynuacji procedury adopcyjnej i w uzgodnieniu z Państwem sprawę prowadzić będzie ten Ośrodek – bez Państwa wiedzy i zgody dokumenty nie będą podlegały dalszemu przekazaniu.

Prosimy już teraz zasięgać  informacji bezpośrednio w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, Dyr. Pani Bożena Sawicka (tel. 22, 622 03 70 do 72) a także u pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zapewniamy, że  dołożymy wszelkich starań by procedury adopcyjne na Mazowszu przebiegały sprawnie i realizowane były w sposób  profesjonalny.

W imieniu Dyrekcji
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Lidia Ułanowska Z-ca Dyrektora

2011-11-25 – Nagroda Róża Gali 2011 dla Pani Anny Dereszowskiej

2011-11-25 – Nagroda Róża Gali 2011 dla Pani Anny Dereszowskiej

Pani Anna Dereszowska została nagrodzona statuetką Róża Gali 2011 w kategorii specjalnej oraz otrzymała czek wartości 10 tysięcy złotych od Zespołu Marki Palette Firmy Henkel Polska, z przeznaczeniem na dowolny cel charytatywny. Pani Ania zdecydowała się przekazać te pieniądze naszej Fundacji. Będą one wykorzystane na remont oddziału preadopcyjnego. Pani Aniu serdecznie dziękujemy za pamięć i wsparcie. Dzięki swojej popularności otwiera Pani drzwi, które dla wielu są nie do otwarcia.

Obejrzyj przebieg ceremonii wręczenia nagrody

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

Fundacja Rodzin Adopcyjnych po raz kolejny organizuje Charytatywną Aukcję Dzieł Sztuki i Przedmiotów Unikatowych w czasie najbliższej Gali Business Centre Club. Odbędzie się ona w Zamku Królewskim, w Warszawie, w dniu 15 czerwca. Ogromnym zaszczytem jest dla Fundacji podarunek Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, która przekazała na aukcję srebrną broszkę z bursztynem. Pani Prezydentowa razem z Panią Henryką Krzywonos objęły honorowym patronatem akcję społeczną Adopcja po polsku. Pozyskane podczas aukcji środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i leczenie dzieci w naszej Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku. Aukcję rozpocznie wspierająca Fundację – Magdalena Różczka.

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

2011-05-31 – Aukcja dzieł sztuki

W dniu 15 czerwca, w czasie Letniej Gali Business Center Club odbyła się nasza trzecia Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki i Przedmiotów Unikatowych. Tym razem uświetnił ją podarunek Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, która przekazała na aukcję srebrną broszkę z bursztynem. Wśród artystów, którzy przekazali na aukcję swoje prace, znaleźli się m.in. Artur Chaciej, Franciszek Maśluszczak, Maria Surawska. Aukcję rozpoczęła wspierająca Fundację, Magdalena Różczka.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom, które przeznaczyły przedmioty na Aukcję oraz tym, którzy je kupili. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i leczenie dzieci w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku.

Fotografia nr 1  |  Fotografia nr 2  |  Fotografia nr 3  |  Fotografia nr 4

2011-02-01 – Kampania 1%

2011-02-01 – Kampania 1%

Od początku lutego rusza kampania 1% – której efekt finansowy będzie przeznaczony dla Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej. Jest to mieszkanie dla noworodków i niemowląt porzuconych przez rodziców bądź odbieranych im z powodu rażących zaniedbań, które często stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. IPO zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie, rehabilitację, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej.

Kampania porusza temat dzieci, które mają najmniejszą szansę na adopcję. Najmniejszą, bo mało kto ma odwagę i tyle wiary we własne siły, by zaadoptować dziecko z FAS – czyli tzw. zespołem alkoholowym płodu, dziecko, które w swoim króciutkim życiu zdążyło już przejść choroby weneryczne, trafić do szpitala z pękniętą czaszką spowodowaną pobiciem, dziecko z HIV. Choroby, pobyty w szpitalach tworzą życiorysy tych dzieci. I właśnie CV pokazujemy w kampanii. CV, które dla potencjalnych rodziców adopcyjnych jest często przeszkodą nie do przejścia. 1% podatku, do którego oddania zachęcamy w kampanii ma służyć diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji podopiecznych Fundacji, by choć trochę „wyprostować” ich życiorysy, tym samym zwiększając szansę na adopcję.

By pokazać ludziom, że mają narzędzie do napisania lepszej, może nawet szczęśliwej przyszłości tych dzieci. Autorem kampanii jest Agrncja TBWA – Malina Wieczorek, Michał Sadowski i Natalia Gościniak. Obejmuje ona spot telewizyjny, kinowy, radiowy, prasę, outdoor (AMS) i działania w internecie. Kampanię wspiera Magdalena Różczka. Media pozyskuje TBWA| oraz dom mediowy Innovations. Kampania przewidziana jest do końca kwietnia.

Zobacz spot TV

2011-01-22 – Aukcja dzieł sztuki

2011-01-22 – Aukcja dzieł sztuki

22 stycznia podczas Gali Business Centre Club odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych.
Dziękujemy darczyńcom i sponsorom.

Zdjęcia: Kacper Nurzyński  |  Filmowka.tv

2011-01-12 – Aukcja dzieł sztuki

2011-01-12 – Aukcja dzieł sztuki

22 stycznia podczas Zimowej Gali Business Centre Club w atelier Teatru Wielkiego, tuż po koncercie i wręczaniu nagród uczestnikom Gali, nasza Fundacja organizuje aukcję dzieł sztuki oraz przedmiotów unikatowych.

Zebrane środki finansowe, przeznaczone zostaną na potrzeby dzieci przebywających w IPO.

Liczymy na duże zainteresowanie aukcją!!!

2010-10-06 – Projekt „DZIECKO W RODZINIE”

2010-10-06 – Projekt „DZIECKO W RODZINIE”

W ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego, Fundacja realizuje obecnie projekt pt: „DZIECKO W RODZINIE – poradnictwo i wsparcie dla rodzicielstwa zastępczego, reintegracja rodzin biologicznych, organizacja zajęć dla dzieci i opiekunów”.
W sierpniu odbyła się pierwsza jego część – wyjazd terapeutyczny dla rodzin biologicznych zagrożonych odebraniem dzieci . Udział wzięło 16 rodziców i 29 dzieci (w wieku od kilku miesięcy do 17 lat). W trakcie wyjazdu rodzice uczestniczyli w warsztatach wychowawczych, mających na celu przygotowanie rodziców do zmian, by zbudować mocne więzi rodzinne, oparte na odpowiedzialności i bezpieczeństwie. Rodzice uczestniczyli w codziennych warsztatach, korzystali z indywidualnych spotkań z psychologiem i terapeutą. W trakcie wyjazdu wyłoniło się 10 rodzin do dalszej pracy terapeutycznej i szkoleniowej  |  Zobacz zdjęcia.

Kolejne dwie części projektu nadal trwają, należą do nich:

I. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych organizowane we współpracy z Mazowiecką Fundacją Rodzin Zastępczych oraz Fundacją Przyjaciółka

Spotkania grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych oraz zajęcia/zabawy dla dzieci są prowadzone w salach przy ul. Wiejskiej 19 (siedziba Edipresse) od godziny 16.00.

Terminy najbliższych spotkań:
02.10.2010  |   20.11.2010  |   04.12.2010  |   29.01.2011  |   05.03.2011

A.
Dla dzieci  w wieku 7 – 10 lat przewidziane są zajęcia (6 spotkań) prowadzone przez psychologów. Zajęcia organizuje psycholog – wolontariuszka Fundacji „Przyjaciółka”.

Zawartość modułów zajęć w zarysie:
1. Zajęcia integracyjne, których celem jest ustalenie „mini-kontraktu” i zapoznanie się oraz zbudowanie bezpiecznego środowiska do dalszej pracy.
2. Kreatywność – moduł poświęcony twórczej i kreatywnej stronie dziecka. Poszukiwanie swoich mocnych stron.
3. Dziecko w świecie – nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. Moduł poświęcony umiejętnościom społecznym.
4. Kiedy się gniewam – moduł poświęcony wyrażaniu negatywnych emocji, radzenie sobie z agresją.
5. Praca z ciałem – moduł poświęcony pracy z ciałem, poszerzaniu świadomości ciała, pobudzaniu zmysłów.
6. Zamknięcie i podsumowanie – struktury kończące cykl.

B.
Dla pozostałych dzieci będą prowadzone zajęcia i zabawy.

C.
Grupy wsparcia będą zawierać część szkoleniową, ale czas na wymianę doświadczeń i dzielenie się swoimi sprawami oczywiście pozostanie.
je Proszę o pilne zgłoszenia chętnych do udziału  w warsztatach. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

Po bardziej szczegółowe informacje można telefonować pod nr: 516.099.036