Aktualności

Informacja prasowa 2009-06-29

Informacja prasowa 2009-06-29

Fundacja Rodzin Adopcyjnych współpracuje z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Celem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest między innymi zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wspieranie i dążenie do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. To cele, które obecnie stały się nie lada wyzwaniem. Wielu opiekunów zastępczych czuje się zawiedzionych nadziejami, które zostały rozbudzone w ostatnich latach.

Pobierz cały tekst

2009-04-07

2009-04-07

Warszawa: ,,Dzieciństwo bez rodziców boli” – dyskusja o problemach adopcji w Polsce

Opieszałość sądów rodzinnych prowadząca do przedłużonego pobytu dzieci w placówkach zamiast w rodzinach, trudności z przechodzeniem z systemu domów dziecka na system rodzin zastępczych oraz brak odpowiedniego wsparcia dla dysfunkcyjnych rodzin biologicznych i potrzebujących pomocy rodzin przysposabiających – to główne problemy związane z adopcją w Polsce. O sposobach ich rozwiązywania dyskutowali eksperci podczas spotkania ,,Dzieciństwo bez rodziców boli”, które odbyło się dziś, 7 kwietnia, w Warszawie. Pobierz cały tekst
Przeczytaj także: list Sławomira Piechoty.