2009-04-07

Warszawa: ,,Dzieciństwo bez rodziców boli” – dyskusja o problemach adopcji w Polsce

Opieszałość sądów rodzinnych prowadząca do przedłużonego pobytu dzieci w placówkach zamiast w rodzinach, trudności z przechodzeniem z systemu domów dziecka na system rodzin zastępczych oraz brak odpowiedniego wsparcia dla dysfunkcyjnych rodzin biologicznych i potrzebujących pomocy rodzin przysposabiających – to główne problemy związane z adopcją w Polsce. O sposobach ich rozwiązywania dyskutowali eksperci podczas spotkania ,,Dzieciństwo bez rodziców boli”, które odbyło się dziś, 7 kwietnia, w Warszawie. Pobierz cały tekst
Przeczytaj także: list Sławomira Piechoty.